افزایش قیمت مسکن در تهران

[ad_1]

قیمت مسکن در تهران با روند افزایشی روبرو شده است

بررسی های صورت گرفته از آمارها و گزارشات مربوط به قیمت مسکن در مناطق مختلف پایخت حاکی از این است که واکنش خریداران به نوسانات قیمت مسکن، از قیمت پیشنهادی تا قیمت قطعی خرید و انجام معامله در مناطق مختلف پایتخت متفاوت می باشد. به عبارت دیگر میزان حساسیت بازار مسکن نسبت به افزایش قیمت مسکن در شمال و جنوب تهران یکسان نیست و این حساسیت متناسب با افت توان مالی افراد بیشتر می شود.

املاک تهران

 تجزیه و تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد اگرچه به طور متوسط قیمت مسکن در تهران حدود ۵.۶ درصد افزایش داشته است اما دامنه ی تغییرات قیمت مسکن در مناطق مختلف بالا است به طوریکه در مناطقی رشد منفی و در مناطقی رشد نردیک به ۱۱ درصد را شاهد می باشیم. شیب تغییرات قیمتی در شمال و جنوب تهران  به خصوص در آپارتمان های معامله شده کاملا محسوس و قابل توجه است.

قیمت مسکن

متوسط قیمت مسکن در آپارتمان های  شمال شهر بیش از نرخ رشد قیمت مسکن در کل شهر می باشد. مناطق ۴،۵ و ۷ افزایش ۶ تا ۱۱ درصدی قیمت مسکن را داشته اند در حالیکه این میزان در مناطق جنوب شهر به استثنای مناطق ۱۳ و ۱۶ پایین تر از نرخ متوسط افزایش قیمت مسکن اعلام شده است.

علت این مسئله این است که کشش قیمتی خرید مسکن در دونیمه ی شهر تهران متفاوت است و تقاضای خرید آپارتمان در شمال شهر نسبت به جنوب آن بی کشش تر است.بر همین اساس شدت اثرگذاری تورم مسکن بر کاهش میزان معاملات صورت گرفته در مناطق جنوبی شهر تهران بیشتر بوده است.

.

پژوهش انجام شده توسط کارشناسان که از رصد معاملات قطعی انجام شده با افزایش قیمت مسکن بدست آمده است، نشان می دهد که حساسیت متقاضیان خرید مصرفی مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران در بالاترین حد خود قرار دارد و این حساسیت برای مناطق شمالی از میزان کمتری برخوردار است.  با تامل در این بررسی ها می توان اینگونه نتیجه گرفت که سازندگان مسکن بایستی در تعیین قیمت پیشنهادی  واحدهای آپارتمانی خود درجه ی حساسیت و آستانه ی تحمل قیمتی افراد در مناطق مختلف را مد نظر قرار دهند.

افزایش قیمت مسکن در ماههای اخیر در مناطق جنوبی تهران اگرچه از نرخ متوسط افزایش قیمت کل شهر کمتر بوده است، اما به نظر می رسد که بازهم از آستانه ی تحمل قیمتی متقاضیان مسکن در این مناطق بیشتر بوده است. لذا تعداد معاملات مسکن در این مناطق تا ۱۵ درصد افت را نشان می دهد.

در مناطق شمالی شهر تهران اقزایش جزئی قیمت مسکن بر تعداد معاملات صورت  گرفته تاثیر چندانی نداشته است اما ثبات قیمت مسکن در این مناطق می تواند بر تعداد معاملات انجام شده بیفزاید و فرایند خروج از رکود مسکن را تسریع کند. به عنوان نمونه ثبات قیمت مسکن در یکی از گرانترین مناطق مسکنونی شهر تهران باعث افزایش تعداد معاملات مسکن تا ۲۰ درصد در این منطقه شده که مهر تاییدی بر تحلیل های فوق است.

بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده در بالا تعیین افزایش نرخ قیمت مسکن با توجه به درجه ی حساسیت افراد و مناطق متفاوت می تواند به افزایش تعداد معاملات مسکن منجر شود و مسیر خروج از رکود و ورود به پیش رونق در بازار مسکن را تسهیل گرداند. افزایش قیمت مسکن کمتر از افزایش نرخ تورم عمومی در مناطق شمالی شهر تهران می تواند به افزایش تعداد معاملات به نحو قابل ملاحظه ای در تعداد معاملات منجر شود. پرهیز از افزایش قیمت به صورت فردی و دلخواه سارندگان می تواند باعث افزایش در سرعت خروج از رکود بازار مسکن گردد. در مناطق جنوب شهر باید ملاحظات قیمتی متناسب با کشش قیمتی متقاضیان مسکن در نظر گرفته شود تا در این مناطق نیز با پرداخت تسهیلات و تقویت بخش تقاضا  افزایش تعداد معاملات مسکن را شاهد باشیم.

[ad_2]

لینک منبع

شایعه سونامی قیمت مسکن

[ad_1]

آیا در سال جاری شاهد سونامی قیمت مسکن خواهیم بود؟

طبق نظرات کارشناسی شایعه هایی که امروزه در بازار تحت عنوان سونامی قیمت مسکن شنیده می شود، کاملا بی اساس و بدون هیچگونه پشتوانه ی علمی و کارشناسی می باشد.

املاک تهران

رکود شدید بازار مسکن طی سالیان اخیر علاوه بر اینکه فعالین بخش مسکن را خسته کرده است، بار منفی بسیار زیادی را نیز به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. در واقع ارتباط دوسویه ی وضعیت اقتصاد کشور و بخش مسکن موجب شده که رکود یکی باعث تعمیق رکود در دیگری شود. مسئله ای که در این چندساله بحران رکودی بی سابقه ای را گریبان گیر اقتصاد کشور کرده است.

قیمت مسکن

صاحب نظران بازار مسکن راه حل قطعی خروج از رکود شدید فعلی کشور را رونق دادن به بخش مسکن می دانند. به اعتقاد کارشناسان بخش مسکن به علت پیوند ی که حداقل با صد صنعت کشور دارد، موثرترین بخش بر اقتصاد می باشد و رونق بخشیدن به این بخش اصلی ترین راهکار برای احیای اقتصاد کشور می باشد.

علی رقم تلاش های دولت برای عملی کردن این ادعا به نظر می رسد آسیب ها و خسارات رکود جاری چنان عمیق است که تحولگرایی در آن و بازگرداندن دوران رونق به بخش مسکن را بسیار پیچیده کرده است.

آمار مربوط به معاملات مسکن در ماههای ابتدایی سال ۹۶ از بهبود فضای خرید و فروش مسکن خبر می دهد و امیدها را در دل فعالین بازار و نیز مسئولین این حوزه زنده کرده است. باید مراقب بود که راهکارهای دولت برای خروج بخش مسکن از رکود، توام با هیجان زدگی نشود و شاهد نوسانات و بی نظمی در قیمت مسکن نباشیم.

بازار مسکن با وجود دوران سخت سالهای گذشته و رکود عمیق در صورت پشت سر گذاشتن این دوره و وارد شدن به دوران پیش رونق بازار کشش تنش قیمتی را ندارد. هرگونه بروز جهش قیمت مسکن در این برهه برای بخش مسکن مخرب است و موجب می شود امیدهای اهالی بازار به ناامیدی بدل شود. اساسا با توجه به تجارب گذشته جهش قیمت مسکن در دوران پیش رونق بعید به نظر می رشد و عقلانی نیست.

اگرچه سوداگران و سودجویان در پی بهتر شدن شرایط بازار طمع کرده اند و به دنبال افزایش کاذب قیمت مسکن هستند، اما منافع عمومی ایجاب می کند که مسئولین و کارشناسان با نظارت دقیق بر این حوزه از بروز هیجانات کاذب جلوگیری به عمل آورند و به نوعی ثبات را در قیمت مسکن حکم فرما کنند.

بهترین حالت در این زمان افزایش نرخ قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم عمومی می باشد که برای ورود به رونق لازم و ضروری است. برای حاکم کردن این شرایط افزایش قیمت مسکن باید گام به گام  با برپا شدن دوره ی پیش رونق و سپس رونق بازار صورت گیرد.

بر طبق نظر کارشناسان، رونق بازار نیز باید یک رونق غیر تورمی باشد و در آن خبری از افزایش بی رویه ی قیمت مسکن وجود ندارد. بر طبق پیش بینی های صورت گرفته نرخ افزایش قیمت در صورت رونق یافتن بازار نزدیک به نرخ تورم عمومی خواهد بود. بنابراین اعلام اعداد و ارقام غیر واقعی  و شایعه پراکنی توسط سود جویان بازار گرمی بیش نیست و به هیچ وجه با واقعیت تناسب ندارد.

گزارشات عنوان شده از شرایط حاکم بر بازار نشان می دهد که وضعیت فعلی بخش مسکن آرام و منطقی است و تحرکات صورت گرفته در آن در صورت استمرار، نوید بخش خروج از رکود همراه با ثبات نسبی در قمیت مسکن می باشد.

به همین سبب ضروری است که خریداران و فروشندگان از هیجانات خوداری کنند و به نوسانات قیمت مسکن که از سوی سوداگران مطرح شده و به آن دامن می زنند،اهمیت ندهند. بازار گرمی این افراد سودجو راه به جایی نخواهد برد و این افراد به مقصودشان نخواهند رسید.

[ad_2]

لینک منبع